חיפוש: חי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580316677"תפארת יוסף" פתח תקוה ע"ש מרן הגרי"ח זלה"ה בעל הבן איש חי (ע"ר)נמחקה
580095800המרכז להסברת ענייני היהדות, ופעילות לעזרה וחסד, ע"ש ולע"נ האשה חי' מיכלא בת ר' בן ציון ז"ל טהייברגנמחקה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580399376עמותת לעילא (לעולם ילמד אדם) עמותה לחינוך ערכי ולעשיה חברתית בתחומי הזהות והמורשת בגליל העליון - מכללת תל-חי (ע"ר)רשומה
580178853קרן גמ"ח לשמחות ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה שניאורסון קרית מלאכירשומה
580054617"בן איש חי" כרמיאלהחייאה
580086247"בן יהוידע מקבציאל" ע"ש רבנו הגדול הבן איש חי זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580242964"חי" - אגודה לעזרת בעלי חיים ועידוד החינוך להומניותנמחקה
580036598"חי" ועדת יובל לשואה העמותה נמחקהנמחקה
580061604"חי-בר" אגודה להקמת שמורות לאומיות לחיות בר תנכיו"תרשומה
580331999"חלב חטים" ע"ש ר' יצחק חי טייב זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580079580"מדרשיה היכל לחסידי דוד המלך ישראל חי וקיים"נמחקה
580271377"מורשת יצחק" ע"ש ר' חי טייב לא מת זצ"לנמחקה
580541969"עוד יוסף חי" - ע"ש האדמו"ר רבי יוסף אביחצירא זיע"א (ע"ר)רשומה
580322493"רב ברכות" ע"ש הגאון הבן איש-חי זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580046308"שבט חי" בית הכנסת לרמות שרת ולרמות דניהנמחקה
580104891אבי חי ישראל (ע"ר)רשומה
580107704אגודת "אמרי משה" ע"ש הרב משה חי הכהן זצ"לבהליכי מחיקה
580154136אגודת חוה - אם כל חיבהליכי מחיקה