חיפוש: חזון עובדיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580217396בית - כנסת, חזון-עובדיה גן יבנהנמחקה
580221323בית הכנסת חזון עובדיה אילתנמחקה
580050276בית הכנסת חזון עובדיה נצח ישראל יהודרשומה
580001626בית כנסת ובית מדרש חזון עובדיה (ע"ר)רשומה
580062644בית מדרש להכשרת רבנים ודיינים "חזון עובדיה"רשומה
580142222יביע אומר שע"י מוסדות חזון עובדיהרשומה
580501864כולל וגמ"ח חזון עובדיה - מושב בן זכאי (ע"ר)רשומה
580289205מכון "חזון עובדיה"רשומה
580457869עמותה "חזון עובדיה" יוצאי הודו - קרית גת (ע"ר)רשומה
580348274עמותת בית המדרש חזון עובדיה לוד (ע"ר)רשומה
580399921קרית קודש חזון עובדיה (ע"ר)רשומה
 1