חיפוש: חולים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580348662"אלראזי" עמותה לקידום זכויות העובדים בבית חולים נצרת אי.מ.מ.ס. (ע"ר)רשומה
580504405העמותה ע"ש חנה צוקרובה פון פורט למען רווחת ילדים חולים וילדים נפגעי לחימה בישראל (ע"ר)רשומה
580307478ע.ל.ח. להצלת ושמירת חיי חולים - עמותה רשומהרשומה
580472710עזרת חולים פאר אברהם ע"ש הצדיק מרן האדמו"ר רבי אברהם מבערגסאז זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580073591אגודה להקמת בית חולים לילדים ירושליםנמחקה
580068310אגודה למען בטיחות חולים (אלב"ח)נמחקה
580027498אגודת בקור חולים בני-ברקרשומה
580503720אגודת הרפואה- עמותה לרווחת חולים ונזקקים ומשפחותיהם (ע"ר)רשומה
580038081אגודת ידידי בית חולים בתל אביב, יפונמחקה
580122331אגודת ידידי היחידה למחלות דרכי העכול בילדים - בית חולים בלינסוןנמחקה
580167542אגודת עזרת חולים פתח תקוהרשומה
580519817אור ועתיד לחיים עמותה למען ילדים חולים (ע"ר)רשומה
580120194אחיז - מרכז לעידוד בתי אבות, בתי חולים וילדים זקוקיםנמחקה
580256626איגוד מנהלות הסיעוד בבתי חולים בישראלנמחקה
580372795אנג'לה וסמי שמעון - בית חולים חדש ללב (ע"ר)רשומה
580441988אעירה שחר לעזרת ילדים במצוקה, חולים ומשפחותיהם (ע"ר)רשומה
580485910ארגון ביקור חולים יד אברהם- ירושלים (ע"ר)רשומה
580234888ארגון ביקורי חולים יד חנה חיהרשומה
580024354ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי חולים הממשלתיים וסגניהם (ע"ר)רשומה
580062172ארגון הרופאים העצמאיים של קופת חולים מאוחדת בירושלים העמותה נמחקהנמחקה