חיפוש: חדרה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580280378מ.ט.י. חדרה - מרכז לטיפוח יזמות עסקית (ע"ר)רשומה
580276947ק.ש.ת. - קידום שירותים חברתיים חדרה והסביבה (ע"ר)רשומה
580035475"אהבת תורה" חדרהרשומה
580039428"מטב"-חדרה והשומרון אגודה לשרות מטפלות בית בהליכי פירוק מרצוןפורקה מרצון
580045490"נתיב אור" חדרהרשומה
580009066"עד מאה ועשרים" אגודה לעזרת הורים, חדרהרשומה
580004877"צוותא" מועדון לתרבות מתקדמת חדרהנמחקה
580014678"תו-פג" משפחות למען פגיית חדרהרשומה
580352011.I-S.K.I.F חדרה - העמותה לאמנויות לחימה (ע"ר)רשומה
580059780אגודה לקדום החנוך החרדי וחדר לתשב"ר חדרהנמחקה
580313963אגודת חינוך תורה חדרה (ע"ר)רשומה
580326981אגודת ידידי איגוד ערים למלחמה בסמים חדרה - עתלית (ע"ר)נמחקה
580007060אגודת ידידי המרכז להתפתחות הילד בי"ח ע"ש ד"ר הלל יפה,חדרהנמחקה
580437622אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר)רשומה
580226421אהבת ציון שבת אחים בית אליעזר חדרהנמחקה
580440964אופציה חינוכית - חדרה (ע"ר)רשומה
580415610אור וישועה - חדרה (ע"ר)רשומה
580337673אחדות ישראל חדרה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580300465אחוות ישראל ליוצאי יהודי אתיופיה תושבי חדרה (ע"ר)רשומה
580406510איגוד ידידי זק"א - אזור חדרה (ע"ר)הוגשה בקשת פירוק לבית משפט