חיפוש: חברון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580276830בית הכנסת מנין אברכים צעירי אגודת ישראל של בוגרי ישיבת חברון בקרית צא"י נחלת סירוקה בני-ברקנמחקה
580443521בית חב"ד טנא עומרים דרום הר חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580233898אגודת ידידי שבי חברוןרשומה
580074698אגודת תלמידי ישיבת חברוןרשומה
580049187אולפנא קרית ארבע חברון (ע"ר)רשומה
580252856איגוד הבנייה של בוגרי ישיבת חברוןבהליכי מחיקה
580545986אמרי נועם דז'יקוב - יוצאי חברון - גבעת זאב (ע"ר)רשומה
580460194ביהמ"ד חניכי ישיבת חברון רח' מהרש"ל בני ברק (ע"ר)רשומה
580380939בית הכנסת הכללי חברון (ע"ר)רשומה
580429595בית הכנסת הספרדי בשכונת יוצאי חברון (ע"ר)רשומה
580108611בית ועד הר-חברוןרשומה
580104420בית חב"ד קרית ארבע חברון - להפצת יהדותרשומה
580385060בית כנסת אבי-עזרי - יוצאי חברון (ע"ר)רשומה
580513794בית כנסת נחלת יצחק ברחוב חברון תל אביב (ע"ר)רשומה
580035814בית מדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה
580166718בית מדרש ע"ש ר' יעקב למברג ז"ל חברוןנמחקה
580187599גמ"ח - אזורי הר-חברון - ארץ דודבהליכי מחיקה
580128155גמ"ח חברוןנמחקה
580114767גמ"ח עיר האבות - חברון, ע"ש הרב גבריאל טויטו זצ"לנמחקה
580035806גמילות חסד הורביץ שעל יד בית המדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה