חיפוש: חברה קדישא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580289700"חסד ואמת" שע"י חברה קדישא - אשדוד (ע"ר)נמחקה
580016939אגודת חברה קדישא (גחש"א) כפר סבארשומה
580410744ארגון עולי בריה"מ - חברה קדישא (ע"ר)רשומה
580286987ועד העדה הגרוזינית ירושלים - חברה קדישארשומה
580167351חברה - קדישא אל - ראירשומה
580076073חברה קדישא - "שומרי הדת"רשומה
580119592חברה קדישא - המועצה הדתית ירושלים HEVRA KADISHA - THE JERUSALEM RELIGIOUS COUNCILנמחקה
580189249חברה קדישא - כפר חסידיםרשומה
580126456חברה קדישא - מרמורק רחובות - (ע"ר)רשומה
580050979חברה קדישא - קרית מוצקיןרשומה
580079721חברה קדישא - רחובותרשומה
580123529חברה קדישא - שכונת נווה שלוםרשומה
580001790חברה קדישא "ארץ חיים"רשומה
580106417חברה קדישא "חסד ואמת" מבטחיםרשומה
580040897חברה קדישא (גחש"א) פתח תקוהרשומה
580018141חברה קדישא (גחש"א) רעננהרשומה
580089381חברה קדישא אוהבי ישראל - חיפהנמחקה
580019057חברה קדישא אחודרשומה
580065407חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים ובני עדות המזרח בירושליםרשומה
580075984חברה קדישא באר יעקברשומה