חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580438257מרכז החסד - בית התבשיל שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580403152מרכז החסד חב"ד חדרה (ע"ר)רשומה
580001733מרכז חב"ד - ליובאוויטש -תל אביברשומה
580352474מרכז חב"ד הר יונה - לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש (ע"ר)רשומה
580330322מרכז חב"ד חינוכי לבנות דוברות צרפתית (ע"ר)רשומה
580562114מרכז חב"ד טיפת חיים לטף ולבוגר (ע"ר)רשומה
580398436מרכז חב"ד ליובאוויטש - שדה התעופה לוד (ע"ר)רשומה
580319739מרכז חב"ד ליובאוויטש המערב החדש, ראשל"צרשומה
580166353מרכז חב"ד ליובאוויטש צפתנמחקה
580352458מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב (ע"ר)רשומה
580412369מרכז חב"ד פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580413128מרכז חב"ד קרית גת - לקבלת פני משיח (ע"ר)רשומה
580112878מרכז חב"ד תורת אמת -גילה העמותה נמחקהנמחקה
580295517מרכז חינוך חב"ד - יהודה ושומרון (ע"ר)נמחקה
580225126מרכז חינוכי חסידותי שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580032613מרכז טיפולי לקהילה הדתית בביה"ס חב"ד לוד שליד רשת אהלי יוסף יצחקנמחקה
580413938מרכז להפצת יהדות גן-נר שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580003911מרכז ליהדות בית חב"דרשומה
580532521מרכז ליובאוויטש חב"ד 770 סביון (ע"ר)רשומה
580541415מרכז לענייני יהדות שע"י בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה