חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580329951מוסדות חינוך חב"ד בירושלים ת"ו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580191690מוסדות חינוך חב"ד ברחובותרשומה
580553972מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה (ע"ר)רשומה
580512929מוסדות חינוך חב"ד חדרה (ע"ר)רשומה
580538072מוסדות חינוך חב"ד טבריה (ע"ר)רשומה
580440261מוסדות חינוך חב"ד ילדי מנחם באר שבע (ע"ר)רשומה
580516409מוסדות חינוך חב"ד מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה
580186294מוסדות חינוך חב"ד ראשון לציוןרשומה
580540409מוסדות חינוך תפארת חב"ד - קרית משה רחובות (ע"ר)רשומה
580270122מוסדות חנוך חב"ד - ערדבהליכי מחיקה
580152155מוסדות תורת חיים - חב"ד ירושליםנמחקה
580095883מורשת "אבות-חב"ד" מכון לתודעה יהודית - ראשון לציוןנמחקה
580511954מחמ"ל - מדרשת חב"ד ומכללה לדוברי רוסית (ע"ר)רשומה
580207744מכון הר המלך שע"י צעירי אגודת חב"דנמחקה
580273423מכון ליובאוויטש שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580287753מעונות חיה - רשת מעונות יום שעל יד כולל חב"ד (ע"ר)רשומה
580345213מעונות יום חב"ד צפת, עמותהרשומה
580266856מפעל הזנה לילדים כפר חב"ד והסביבה - עזר לילדרשומה
580207033מפעל קליטה לעולים חדשים שע"י כולל חב"ד (ע"ר)רשומה
580052041מפעלי ופעולות חב"ד ליובאויטש עכו והסביבהרשומה