חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580091122ישיבה לצעירים ומתיבתא - חב"ד לודנמחקה
580398543ישיבת "אוהלי מנחם" חב"ד בית שמש (ע"ר)רשומה
580374817ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש, חיפה (ע"ר)רשומה
580044642ישיבת תומכי תמימים בשביל ילדי עולי ברית המועצות בנחלת הר חב"דנמחקה
580172666ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש מגדל העמקרשומה
580442655ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע (ע"ר)רשומה
580054161כולל אברכים מצויינים ע"י ישיבת חב"ד ליובאוויטשבהליכי מחיקה
580160109כולל חב"ד - צפת עיה"קרשומה
580062040כולל חב"ד לצדקת רבי מאיר בעל הנסרשומה
580086890כולל לוי יצחק - חב"דנמחקה
580203271כולל לקשישים כפר חב"ד בית מנחםרשומה
580238863כפר חב"ד, מפעלי חינוך תרבות רווחה ופיתוח (ע"ר)רשומה
580338218לב חב"ד - ראש העין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580103810מוסדות חב"ד - ליובאוויטש קרית טבעוןנמחקה
580082360מוסדות חב"ד אשדודרשומה
580111870מוסדות חב"ד ליובאוויטש - הרצליהרשומה
580396760מוסדות חב"ד פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580313559מוסדות חינוך "בנות מנחם" שכון חב"ד לוד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580149599מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד ליובאויטש, חיפה והקריותרשומה
580202919מוסדות חינוך חב"ד - אילתבהליכי מחיקה