חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580504801חוג ידידי מרכז חב"ד סלוניקי יוון (ע"ר)רשומה
580561173ידידי בית חב"ד למטייל (ע"ר)רשומה
580540276ידידי חב"ד אמסטרדם (ע"ר)רשומה
580560563ידידי חב"ד בואנוס איירס (ע"ר)רשומה
580528776ידידי חב"ד בעולם (ע"ר)רשומה
580544047ידידי חב"ד המבורג בישראל (ע"ר)רשומה
580436566ידידי חב"ד וונציה בישראל (ע"ר)רשומה
580552032ידידי חב"ד ניו זילנד וקירוב לבבות (ע"ר)רשומה
580508166ידידי חב"ד נפאל (ע"ר)רשומה
580553717ידידי חב"ד קוסקו בישראל (ע"ר)רשומה
580559649ידידי חב"ד קלארק (ע"ר)רשומה
580413144ידידי חב"ד קפריסין בישראל (ע"ר) (.FRIENDS OF CHABAD CYPRUS IN ISRAEL (R.Aרשומה
580469534ידידי מוסדות חב"ד - חיפה (ע"ר)רשומה
580484160ידידי מוסדות חב"ד בית שמש (ע"ר)רשומה
580378750ידידי מרכז חב"ד בולגריה (ע"ר)רשומה
580532414ידידים בישראל לבית חב"ד בגואנגז'ו (ע"ר)רשומה
580329134יודאיקה - כפר חב"ד (ע"ר)רשומה
580395747יצירה - מרכז תרבות ברוח חסידית, כפר חב"ד (ע"ר)רשומה
580161586ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"דרשומה
580057685ישיבה לחוזרים וכולל אברכים חב"ד ליובאויטש-הקריותרשומה