חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580374825גני המלך חב"ד (ע"ר)רשומה
580223717גני חב"ד צפתרשומה
580402568המפיץ חב"ד (ע"ר)רשומה
580129658המרכז התורני - בית חב"ד אריאלרשומה
580204469העמותה להקמת שיכון חב"ד ירושליםבהליכי מחיקה
580467777העמותה להקניית ערכי חב"ד בקריית מלאכי (ע"ר)רשומה
580234961הקונסרבטוריון למוסיקה יהודית כפר חב"דנמחקה
580010981ועד חסידי חב"ד רחובותרשומה
580085546ז"ח - זקני חב"ד טבריאנמחקה
580013803חב"ד- אור חינוך (ע"ר)רשומה
580363919חב"ד אלעד (ע"ר)רשומה
580529469חב"ד בקרדו (ע"ר)רשומה
580160042חב"ד להפצת היהדות בעיר לודרשומה
580567006חב"ד למען המטייל הישראלי (ע"ר)רשומה
580353126חב"ד סנטר -מרכז אור הגאולה (ע"ר)רשומה
580450989חב"ד סנטר שערי בנימין (ע"ר)רשומה
580355873חב"ד עילית - התיישבות חסידית (ע"ר)רשומה
580534253חבר חב"ד (ע"ר)בהליך רישום
580417277חדר ובית כנסת חב"ד - ליובאוויטש בבני ברק (ע"ר)רשומה
580047819חדר תלמוד תורה ובית כנסת חב"ד ליוביאויטש בני ברק ארץ ישראלנמחקה