חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580496149בית כנסת ובית חב"ד - תקוע (ע"ר)רשומה
580060010בית כנסת וכולל אברכים שליד ניידות חב"ד להפצת יהדותרשומה
580550887בית כנסת חב"ד ושירותי דת, תל אביב צפון (ע"ר)רשומה
580152379בית כנסת חב"ד יבנהנמחקה
580246932בית כנסת חב"ד לודנמחקה
580329449בית כנסת חב"ד עיר הגאולה בת-ים (ע"ר)רשומה
580201242בית כנסת חב"ד פיסגת זאב ירושליםרשומה
580074391בית כנסת חב"ד קרית מלאכינמחקה
580266260בית כנסת חב"ד רובע ה אשדודנמחקה
580112324בית כנסת חב"ד רמות ב'רשומה
580076131בית כנסת חב"ד, בית וגן, ירושליםרשומה
580050185בית כנסת חב"ד-ליובווישט לעולי רוסיה - סנהדריה המורחבת ירושליםרשומה
580053593בית מדרש להוראה ע"י ישיבת חב"ד ליובאוויטש קרית מלאכינמחקה
580280055בית משיח ירושלים קרן אור חנה - ברוח חב"דנמחקה
580424679בית ספר על יסודי עטרת רבקה חב"ד ירושלים (ע"ר)רשומה
580142149בית-הכנסת ובית-מדרש חב"ד - ראשון לציוןרשומה
580013662בית-כנסת צמח-צדק חב"ד פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580012672בת"ס למלאכה ע"י ישיבות חב"ד ליובאוויטש בא"ירשומה
580103208גמ"ח בית חב"ד בני-ברקבהליכי מחיקה
580562056גן ותלמוד תורה חב"ד חשמונאים (ע"ר)רשומה