חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580039998ארגון שפרה ופועה ע"י נשי חב"ד ירושליםרשומה
580560746בי"ס תורני חב"ד - קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580346286ביכנ"ס חב"ד ליובאוויטש, רמת הנשיא, בת ים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580225837בית דין רבני-חב"ד באה"ק ת"ורשומה
580136950בית הכנסת אהל יצחק לחסידי חב"ד - ליובאוויטשבהליכי מחיקה
580218303בית הכנסת ברוח חב"ד היכל מרדכי, רח' עוזיאל 5 רמת גןנמחקה
580499077בית הכנסת ובית חב"ד "אוהל לאה" אלקנה (ע"ר)רשומה
580293850בית הכנסת ומרכז פעילות חב"ד מבשרת ציוןנמחקה
580184224בית הכנסת חב"ד - גבעת משה - גוש 80נמחקה
580083293בית הכנסת חב"ד בגבעת מרדכי, ירושלים עיה"קרשומה
580067510בית הכנסת חב"ד גילהנמחקה
580564474בית הכנסת חב"ד מיוחד נצרת עילית (ע"ר)רשומה
580393254בית הכנסת חב"ד רמת בית שמש א' (ע"ר)רשומה
580096725בית הכנסת מרכז חב"ד - נתניהנמחקה
580064673בית הכנסת קול יעקב חב"ד רמותבהליכי מחיקה
580405892בית הכנסת תפארת ישראל - חב"ד (ע"ר)רשומה
580133361בית התבשיל יד-בתיה - כפר חב"דרשומה
580098820בית חב"ד - הר-נוף - ירושליםרשומה
580112647בית חב"ד - מעלה אדומיםרשומה
580114593בית חב"ד - מרכז שניאורנמחקה