חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580567840מרכז משיח חב"ד ליובאויטש נווה עופר (ע"ר)רשומה
580201234מרכז קהילתי חב"ד ליובאוויטש (ע"ר)רשומה
580517183מרכז קהילתי חב"ד מונגוליה (ע"ר)נמחקה
580477099מרכז תורה, תפילה וחסד ישראל אריה לייב ז"ל - כפר חב"ד(ע"ר)רשומה
580154854מרכזי יד לילד - רשת מועדוני נוער חב"ד באזור הדרום (ע"ר)רשומה
580371623מרפאת גראבסקי שעל יד כולל חב"ד (ע"ר)פורקה מרצון
580070472מתיבתא לצעירים חב"ד קרית מלאכיבהליכי פירוק מרצון
580174654נחלה - נשי חבד לעזרת העולים קרית מלאכי שע"י צעירי אגודת חב"דנמחקה
580048874ניידות חב"ד להפצת יהדות - ארץ הקודשניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580121804נשות חב"ד בשפה הצרפתיתנמחקה
580158012נשי ובנות חב"ד - לודנמחקה
580235943נשי חב"ד שפרה ופועה - קריותרשומה
580379733סוכת שלום - בית כנסת חב"ד, רח' האשל 1 רמת גן (ע"ר)רשומה
580220549עוז מאיר - חב"דרשומה
580336576עזרת אחים, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580187433עמותה לטיפוח שכונת חב"ד לודבהליכי מחיקה
580206043עמותה לקידום חינוך חב"ד בארה"קנמחקה
580558005עמותת גש למשיח - עזרה וסיוע - חב"ד ליובאוויטש - פסגת זאב (ע"ר)רשומה
580298966עמותת חיה שפרה ופועה נשי חב"ד בבני-ברק (ע"ר)רשומה
580516961עמותת ידידי בית חב"ד ולנסיה (ע"ר)רשומה