חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580089118אגודת עולי בוכרה - נחלת הר חב"ד, ק. מלאכינמחקה
580132306ביכ"נ חב"ד אהבת אחים יוסף יצחק ע"ש ר' נתן רוזנברג ז"ל נוסד ע"י פא"י, נוה אחיעזר, בני ברקנמחקה
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580084911בית ספר על יסודי לבנות "בית-חנה", חב"ד ירושלים, על שם הרבנית חנה שניאורסון ז"ל.רשומה
580075158הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש) ירושלים THE HOLY YESHIVAH & TALMUD TORAH TORATH EMETH. JERUSALEMרשומה
580024610ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחינוך פנימייתי לילדים ונוער ממשפחות מצוקה ועולים חדרשומה
580079424מוסדות "צמח צדק" חב"ד ליובאוויטש ירושלים THEMACH TZEDEK INS. CHABAD LUBAVITCHרשומה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580292621עזרת מנחם שעל יד כולל חב"ד לצדקת רמבעה"נ ע"ש אדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זיע"ארשומה
580078301"בית חבד" שע"י אגודת חב"ד לודנמחקה
580033249"בית לוי-יצחק" ישיבת חב"ד ליובאוישט - צפתרשומה
580075448"כולל אברכים" ע"י בית כנסת "קול יעקב - חב"ד" רמות ירושלים ת"ונמחקה
580036713"מוסדות בית ישראל" מיסודם של צעירי חב"ד נתיבותרשומה
580080406אגודה בית כנסת חב"ד עין יעקב 11 תל אביברשומה
580114833אגודות מוסדות חב"ד נתניהרשומה
580272573אגודת אביחיל - בוגרי ישיבות חב"ד ליובאוויטש צפתניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580020303אגודת בי"כ חב"ד זכרון מאיר העמותה נמחקהנמחקה
580057834אגודת בית הכנסת מרכז חב"ד תל אביברשומה
580056018אגודת חב"ד - כרמיאלרשומה
580019859אגודת חב"ד אשקלוןרשומה