חיפוש: זכרון מנחם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580105377העמותה לחסד ועזרה "זכרון חסדי מנחם"בהליכי מחיקה
580302636זכרון מנחם מנדל (ע"ר)נמחקה
580179372מפעלי זכרון מנחם ירושלים, לרפואה וחסדרשומה
580158772עמותת בית הכנסת חניכי - הישיבות זכרון מנחם אונסדורף-צאנזנמחקה
 1