חיפוש: זכור לאברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580199552בית הכנסת - "זכור לאברהם" שב"ל פרדס חנהנמחקה
580161313בית הכנסת "זכור לאברהם" קדימהנמחקה
580156057בית הכנסת ומרכז קהילתי - זכור לאברהם - בראשון לציוןרשומה
580109601בית הכנסת זכור לאברהם - אור עקיבאנמחקה
580149631בית הכנסת זכור לאברהם דימונהנמחקה
580167013בית הכנסת זכור לאברהם ויעקב ז"ל בקרית נורדאובהליכי מחיקה
580410983בית המדרש זכור לאברהם נתניה (ע"ר)רשומה
580220853בית כנסת זכור לאברהם (ע"ש שלמה שבו זצ"ל) (ע"ר)רשומה
580470375בית כנסת זכור לאברהם שיכון שב"ל פרדס חנה (ע"ר)רשומה
580131704זכור לאברהם - גדרהרשומה
580470573זכור לאברהם - צפת (ע"ר)רשומה
580155752זכור לאברהם אבינו ע"ה - פתח תקוהרשומה
580518496זכור לאברהם ספרדי מודיעין (ע"ר)רשומה
580334449זכור לאברהם ע"ש הבחור ר' אברהם אלמקייס ז"ל (ע"ר)רשומה
580403509זכור לאברהם רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580542843יישא ברכה זכור לאברהם - חולון (ע"ר)רשומה
580530095מרכז רוחני זכור לאברהם בית-אל (ע"ר)בהליך רישום
580220242עמותת בית הכנסת "זכור לאברהם" כפר-סבארשומה
580416881קרן זכור לאברהם (ע"ר)רשומה
 1