חיפוש: זכויות הילד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053874"זכויות הילד" האגודה הישראליתנמחקה
580395283אטפאל - מרכז להגנה על זכויות, שלום ובריאות הילד הערבי (ע"ר)רשומה
580420719אלכפזה - להגנה על זכויות הילד והפרט (ע"ר)רשומה
580274793אלנור - העמותה למען זכויות הילד החריג במגזר הערבי בישראלנמחקה
580455921קשת זכויות הילד (ע"ר)רשומה
 1