חיפוש: ועד שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580268076"ועד שכונת רמת אביב ג'"בהליכי מחיקה
580091718ועד גג שכונת אשכול - ט - באר-שבענמחקה
580284578ועד משתכני שכונת רמות באר-שבעבהליכי מחיקה
580195634ועד שכונת אלקלעה רחוב 13נמחקה
580039212ועד שכונת גבעת חנניה(אבו תור)נמחקה
580084366ועד שכונת גן חקל רמלה העמותה נמחקהנמחקה
580132082ועד שכונת דרום - באר שבענמחקה
580052991ועד שכונת הבדווים לשיקום ורווחהנמחקה
580349173ועד שכונת ויצמן-בטיש, הרצליה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580008217ועד שכונת נחלת-אחים וזכרון אחים ירושליםנמחקה
580122844ועד שכונת עין כרםרשומה
580034296ועד שכונת עמידר א' פתח תקוהנמחקה
580435329ועד שכונת פרץ רעננה (ע"ר)רשומה
580079770ועד שכונת רותם ערדנמחקה
 1