חיפוש: ועד שכונה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073294ועד שכונה ד' מזרח באר שבערשומה
580083418ועד שכונה ה' הישנהנמחקה
 1