חיפוש: ויצו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580540185אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי ויצו חיפה (ע"ר)רשומה
580008845הדסה ויצו קנדה- המכון למחקר מיסודה של עלית הנועררשומה
580351930המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו - חיפה ע"ש נרי בלומפילד (ע"ר)רשומה
580057321ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר)רשומה
580389187ויצו משה (ע"ר)רשומה
 1