חיפוש: ויזניץ

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580096709אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"ארשומה
580066546אחדו"ת - איחוד חסידי ותלמידי סערט ויזניץנמחקה
580126696בית המדרש ישועות משה לחסידי ויזניץ בשכונת רמות ירושליםרשומה
580052579בית הספר היסודי העל יסודי וסמינר ויזניץ בני ברקנמחקה
580170926בית יצחק - מרכז גריאטרי בני ברק שע"י מוסדות ויזניץ בארה"קנמחקה
580461036בית ספר על יסודי וסמינר לבנות ויזניץ באשדוד (ע"ר)רשומה
580019560בנות ויזניץ ירושליםרשומה
580559565חצר הקודש ויזניץ (ע"ר)רשומה
580178903ישיבה לצעירים ויזניץ בני ברקנמחקה
580178911ישיבה קטנה ויזניץ ירושליםנמחקה
580210276כולל "ויזניץ" בני ברקנמחקה
580425197כולל ויזניץ מונסי בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א - ראשית דרכו ירושלים (ע"ר)רשומה
580155612כולל חיים טוב דחסידי ויזניץ מאנסי בארה"קרשומה
580220150כולל ללימוד הבקיאות "ויזניץ"נמחקה
580050482מוסדות "מקור ברוך" מיסודם של חסידי סערט ויזניץ בירושליםרשומה
580414738מוסדות אמרי חיים ויזניץ - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580546265מוסדות דמשק אליעזר ויזניץ בית שמש (ע"ר)רשומה
580075190מוסדות ויזניץ - מונסי וכולל ראשית דרכורשומה
580018935מוסדות ויזניץ אמרי חייםרשומה
580018919מוסדות ויזניץ בארץ הקודשרשומה