חיפוש: וולפסון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580025039י.ע.ל. יד עזר לחולה ע"ש א' וולפסון חולוןרשומה
580022507עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (ע"ר) (.SOCIETY OF FRIENDS OF THE EDITH WOLFSON MEDICAL CENTER (R.Aרשומה
580301174קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, חולון (ע"ר)רשומה
580075646בית כנסת לצעירים אהל יצחק - ע"ש סיר אייזיק וולפסוןרשומה
580079630בעלים ודיירים של קרית וולפסון (בקיצור "בדקו")נמחקה
580164226העמותה הקהילתית יהודית - ערבית שכונת וולפסון - עכורשומה
580050169העמותה ע"ש ירחמיאל וצפורה וולפסון ז"ל בני ברקנמחקה
580062446ישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קרית וולפסוןרשומה
580111664נשים למען מחלקת נשים - בית החולים ע"ש אדית וולפסון חולוןנמחקה
580029064סמינר באר יעקב ע"ש שמואל ופאני וולפסוןרשומה
580077907קרן חינוך וגמילות חסדים ע"ש צבי ומלכה וולפסון ז"ל מיסודו של בנם, יעקב וולפסוןנמחקה
 1