חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580039154בי"כ לעדת התימנים "ענף החיים" בשכון ה בני ברק העמותה נמחקהנמחקה
580042349בי"כ עלי כהן הי"ד מעולי הגרדום(ונגי'ה ז"ל)תל כבירנמחקה
580384014ביה"כ גאולי ה' לעולי גרוזיה - אור יהודה (ע"ר)רשומה
580104065בימת קדם - על"ה עמותה לקידום האמנות הישראלית (ע"ר)רשומה
580407385ביקור חולים קרן מרפ"ה שעל ידי מרכז רפואי צאנז (ע"ר)רשומה
580403251בית ה' - חסדי עולם (ע"ר)רשומה
580424810בית ה' לזכר חללי צה"ל (ע"ר)רשומה
580409845בית ה' תורת משה (ע"ר)רשומה
580103943בית הילדים נוה הרוא"ה - אשקלוןרשומה
580510451בית הכנסת אור החיים כרמי יוסף - ע"ש ר' חיים בן עטר זצוקללה"ה (ע"ר)רשומה
580384345בית הכנסת ברכת ה' (ע"ר)רשומה
580430932בית הכנסת גאולי ה' ירושלים (ע"ר)רשומה
580336212בית הכנסת המרכזי שכון ה' שדרות תורה ועבודה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580113207בית הכנסת הספרדי תהילת ירושלים, שיכון ה' בני-ברקרשומה
580029825בית הכנסת העל-עדתי, שכונה ה' לדוגמא, באר שבערשומה
580452415בית הכנסת הר הצופים רחובות - תשס"ה (2005 ) (ע"ר)רשומה
580367092בית הכנסת כפר הרא"ה 2001 (ע"ר)רשומה
580040608בית הכנסת מעלות ה'נמחקה
580073302בית הכנסת משהב טנה גילה ה'רשומה
580535599בית הכנסת משכן ה' ירושלים (ע"ר)בהליך רישום