חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580515542אלוג'ה אלחסן לחינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580109320אלומ"ה - אגודה לטפוח מוכשרים - הרצליהנמחקה
580067684אל-ומד'הנמחקה
580099943אליפות העולם ה-20 לותיקיםנמחקה
580172492אלמ"ה - ארגון להפצת מורשת היהדות - פ"ת תש"ןרשומה
580290153אלפא-מעל"ה - משען לעולה למען השתלבות (ע"ר)רשומה
580236404אמח"ה איגוד משפחות חד - הוריות בישראלרשומה
580192086אנוש - לדיור ונופש לנכים בישראל פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580118461אסל"ה - ארגון סטודנטים לאמנות התיאטרון ולאומנויותנמחקה
580510584אפאק בסמ"ה (ע"ר)רשומה
580326130ארגון אברכים סנהדרי"ה (ע"ר)רשומה
580510535ארגון מורי היל"ה (ע"ר)רשומה
580159283ארגון נשים ל.ש.מ.הרשומה
580127066ארגון נשים שומרות משמרת הקודש - נשמ"הרשומה
580142610ארגון עזרי-ה לבע"ת ות"תרשומה
580064236ארגון רפע"ה - רפואה עפ"י הלכהרשומה
580252757באור ה' לבית יעקבנמחקה
580533248בדרך ה' נלך (ע"ר)רשומה
580409050בחסדי ה' - למען אחי ורעי לוד (ע"ר)רשומה
580026730בי"כ כפר הרא"הנמחקה