חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580298354אהבת ישראל - עם ישראל, ארצו ומורשתו לזכר מירה אביבי ואורי דקל (ע"ה)רשומה
580374494אהל ברוך ויוסף ע"ה (ע"ר)רשומה
580328524אהל שרה-לאה על-שם הרבנית שרה-לאה רוטשטיין ע"ה (ע"ר)נמחקה
580345692אוהב ה' שערי ציון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580174043אור השרון - על שם הגברת שרונה קופרמן ע"הרשומה
580330009אור זרוע ע"ש מרת ז'קלין יעל אלפסי ע"ה (ע"ר)רשומה
580306165אור חנה ע"ש הרבנית חנה לביוב ע"ה (ע"ר)נמחקה
580417962אורח - מישור ב"ב קרית ה' (ע"ר)רשומה
580373637אזרחים למען בחירתו של מתן וילנאי לכנסת ה-16 (ע"ר)פורקה מרצון
580025369איג"ה - האגודה הישראלית לגדילה והתפתחותנמחקה
580505634איגוד הצדקות עזרי מעם ה' (ע"ר)רשומה
580466605איכות חיים לתושבי השרון - אחל"ה (ע"ר)רשומה
580451078איל"ה - איכות יחודית לבית היהודי (ע"ר)רשומה
580008456איל"ה - ארגון ישראלים לשיבה הביתהבהליכי מחיקה
580082642איל"ה (ארגון ישראלי לרווחת הנכה)רשומה
580169472אירגון בוגרי בי"ס לאחיות הדסה ע"ש ה' סאלד ובי"ס לסיעוד ע"ש ה' סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.רשומה
580028413אל הר ה'בהליכי מחיקה
580385318אל"ה - ארגון לשמירת הלשון (ע"ר)רשומה
580229870אל"ה - האגודה לרכישת העברית ולהוראתהנמחקה
580527208אלאקצא ללאע'את'ה ולתנמיה (ע"ר)רשומה