חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580106540תפארת מרדכי-מפעלי תורה וחסד ע"ש ראש הישיבה הג' ר' מרדכי שולמן זצללה"הרשומה
580473536תתעל"ה - תומכי תורה עולם הישיבות (ע"ר)רשומה
580123131עמותת ה.ל.ה.ב.ה. - העמותה לאמוץ הילד הבודד והחורגנמחקה
580295442א.ה.ב.ה. - ארגון הספורט במועצות האזוריותרשומה
580534980א.י.ה.ת - אשה יראת ה' תתהלל (ע"ר)רשומה
580254928אם הבנים ע"ש מרגלית יוסף ע"ה והדסה אבא שאול ע"הנמחקה
580197077ארגון עזרת נחלת הר חב"ד קרית מלאכי, ע"ש הרבנית חי'ה מושקא ע"הנמחקה
580445427גמ"ח חסדי ה' - הלוואות לזכר חברי מחזור כ"ה שעלבים (ע"ר)רשומה
580133643ה.ז.ה. השלם זה הבנין העמותה נמחקהנמחקה
580174225ה.ל.כ.ה. - מכון לפיתוח כושר הלמידהרשומה
580098945ה.צ.ל.ה. הורים ציוניים למען הילדיםנמחקה
580173490המרכז לתקשורת והסברת המדעים - ה.ל.ו.הנמחקה
580097038העמותה לחיב"ה לוד (חיב"ה - חינוך ילדי בית ספר הרמב"ם)נמחקה
580076669הקרן להוצאת ספרי ה"ה הרב מאיר יונה זצ"ל רבה של מגדל העמקנמחקה
580318475כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580559938פצ'ה קוצ'ה תל אביב (ע"ר)רשומה
580434355קרן יפע"ה - לזכר ישראל ויפה ע"ה לצדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580246395תפארת שלמה ע"ה למלכי בית דוד ע"הרשומה
580154789בילוי'ה העמותה להנצחת דרכה של בילוי'ה מעוז ע"הרשומה