חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580387173שער כבוד ה' (ע"ר)רשומה
580405900ת.ל.ה. - תקווה לאדם הניזקק (ע"ר)רשומה
580224541ת.מ.ה. - העמותה לקידום הבריאות בחצור הגליליתנמחקה
580333102תאנ"ה - תרבויות ואומנות הסביבה (ע"ר)רשומה
580465292תהילת ה' עפ"י נוסח האר"י ז"ל והקבלה - כפר יונה (ע"ר)רשומה
580006708תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל ע"ש מרת דבורה בינט ע"הרשומה
580443927תורת אם - לחינוך וערכים על שם הרבנית מרת לאצא וולף ע"ה (ע"ר)רשומה
580319036תורת וחסדי אליהו ע"ש אליהו ביטון ע"ה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580068443תחיל"ה - תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטיתרשומה
580504652תיאטרון אל-נאפד'ה (ע"ר)רשומה
580555464תיאטרון פלייבק החבר'ה מאיכילוב (ע"ר)רשומה
580470102תיכון לבנות ע"ש הרבנית חנה שיינקר ע"ה (ע"ר)רשומה
580225084תכנית מקל"ה - מחנה קיץ לילד החריגנמחקה
580212637תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממהרשומה
580031706תלמוד תורה מגן אברהם בת-ים ע"ש ר' אברהם סמג'ה זצ"לבהליכי מחיקה
580022515תמ"ה (תושבי מערב הרצליה) העמותה נמחקהנמחקה
580328508תמיכה במר שמואל אבואב בבחירות המוקדמות (פרימריס) לקביעת מועמד מחוז הצפון לכנסת ה-16 (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580210813תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים - תהל"הרשומה
580327351תפארת דוד ע"ש בקש"ת האדמו"ר מביאלא זצוקללה"ה, בני ברק (ע"ר)רשומה
580502375תפארת ישראל ע"ש משה ישראל אבוהב ע"ה (ע"ר)רשומה