חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580361764ע.ט.ר.ה. - עמותה לטיפול טרנספרסונלי ורגרסיה התפתחותית (ע"ר)רשומה
580384634ע.ל.ה. - עובדי אמדוקס למען הקהילה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580416824ע.ל.ה. העמותה לקידום הספורט ברעננה (ע"ר)רשומה
580371235ע.ל.ה. נעמי - העמותה לקידום החינוך לאומנות מיסודה של נעמי אשל ז"ל (ע"ר)רשומה
580385078ע.ל.ה. עמותה ישראלית לקידום המצוינות באומנות (ע"ר)רשומה
580393940ע.ל.ה. עמותה למען התלמיד בישראל (ע"ר)רשומה
580316289ע.ל.מ.ה. - עמותה למשפחות חד הוריות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580172518עד כי יבוא ש.י.ל.ה. - שיקום ילדים לתודעת היהדותבהליכי מחיקה
580109221עטרת חיים - ע"ש הרה"ח ר' חיים קרמר זצ"ל וזוגתו מרת בבא יענטא בילא ע"הנמחקה
580529451עמותה להנצחת ד"ר משה לנדא, מקימו של "תיכון עירוני ה', תל אביב" ומנהלו הראשון (ע"ר)רשומה
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580516573עמותה לזכויות ילדים והורים - ע.ל.י.ה. (ע"ר)רשומה
580148872עמותה לקידומה של העיר בת ים - קדי"ם פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580079069עמותה לתורה ולגמ"ח "בית יוסף" ע"ש ר' יוסף אלפסי זצ"ל ואשתו המנוחה אסתר ע"ה (ע"ר)רשומה
580228039עמותת "דור המשך" לעידוד המחקר בהתפתחות הילד פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן THE "NEXT GENERATION"SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELפורקה מרצון
580445302עמותת "ה.צ.ג." - עמותת הורי גן כ"ד תל אביב (ע"ר)רשומה
580378107עמותת ל.י.ס.ה. לתמיכה, ידידות וסיוע הומני (ע"ר)רשומה
580080422עמותת מט"ב - מטב לוד - אגודה לשרות מטפלות בית ב ה ל י כ י פ י ר ו ק מרצוןפורקה מרצון
580236057עמותת ק.ה.ל. - קרית הרי"מ לוין - נוה שרת (ע"ר)רשומה
580135150עמותת רח"ל - ריבוי חיים לישראל, עמותה לריבוי הפוריות ע"ש ולע"נ מרת רחל הורביץ ע"הנמחקה