חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580078988קרן עזרה ללידה ע"י מוסדות טשכנוב ע"ש מרת חיה לסלוי ע"הרשומה
580081495קרן פיבי לויב ע"ה לטפוח בני תורהרשומה
580293496קרן צדקה וחסד "יד מרגלית" ע"ש הרבנית מרת מרגלית יוסף ע"הרשומה
580041317קרן צדקה ע"ש הרבנית אסתר כץ ע"הנמחקה
580024552קרן רבקה (ע"ש הרבנית רבקה גולדשטיין לבית פישל ע"ה)ירושליםנמחקה
580011872קרן רבקה מוזס קופת גמילות חסדים ע"ש רבקה מוזס ע"הבהליכי מחיקה
580280006רחופ"ח (ע"ש ר' חנניה ופרחה חזן ע"ה)בהליכי מחיקה
580364867רקמ"ה - רוח - קהילה - מנהיגות - הכשרה (ע"ר)רשומה
580335552רשת חינוך לתורה ע"ש הרבנית רחל אויערבאך ע"ה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580051233שו"ה שמ"י (שיקום וקידום השכונות שבזי מחנה יוסף, נוה צדק, ונוה שלוםנמחקה
580326973שויתי ה' (ע"ר)רשומה
580571164שונ"ה - שוויון וסיוע לנכה הנזקק (ע"ר)בהליך רישום
580079226שיל"ה - אגודה להקמת תחנת רדיו - שידורי ישראל לפי ההלכהנמחקה
580406205שיל"ת (שיויתי ה' לנגדי תמיד) (ע"ר)רשומה
580512986שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה ע"ה (ע"ר)רשומה
580475226שירת הלב - מרכז עזרה לזולת ע"ש חדוה אליהו ובתה רעות ע"ה (ע"ר)רשומה
580376879שכינת ציון ע"ש שמואל הנביא ע"ה (ע"ר)רשומה
580297968שלהבת מרדכי ע"ש רבי מרדכי רביבו ז"ל בר דוד ודדה ע"ה (ע"ר)רשומה
580503860שמח"ה - שדרוג מוסכמות חברתיות בהתנהגות (ע"ר)רשומה
580153542שמחת שמואל - ע"ש הרב ר' שמואל שאולזון ע"ה סגן ראש עירית ירושליםנמחקה