חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580414860צהרון קפ"ה (ע"ר)רשומה
580435261צהרונית גן גורים תשס"ה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580285138צעירי מ.ה. ירכא (ע"ר)בהליכי מחיקה
580381127ק.ה. חדרה שלנו - סקציית כדורגל (ע"ר)רשומה
580211605ק.ה.ל. קרן הלוואות לעולים, רמת גןנמחקה
580161578ק.ל.ה. - קרן לפיתוח הסינפונייטהרשומה
580520153קהיל"ה בראש מורם- קידום הורים יחידנים להצלחה (ע"ר)רשומה
580046639קובץ ה"התאחדות" בפוליןבהליכי מחיקה
580498327קול ה' יראה (ע"ר)רשומה
580519239קול ה' קורא (ע"ר)רשומה
580037323קופת גמ"ח "יהודית" ע"ש יהודית (אידה) פריימן ע"הנמחקה
580025203קופת גמ"ח ה"ה משה ורבקה בנימיני לעי"נ הגה"צ רבי דב מאיר רובמן זצלנמחקה
580292308קופת גמ"ח ע"ש ירחמיאל הוך ע"ה מיסודו של אפרים הוך הי"ונמחקה
580042521קופת גמ'ח "עזרה לנצרכים" לע"נ התנאים הקדושים רשב"י ורמבע"הנמחקה
580133544קופת גמילות חסדים על שם יעקב קסלר ע"ה , בני ברקרשומה
580031763קופת עזרה לנצרכים וגמ'ח ע"ש נחמן ומאטל ע"הרשומה
580216703קמ"ה - קהילה מרפאת בהרדוף (ע"ר)רשומה
580067346קן צפור לבית אטינגר ע"ש המנוחה מרת צפורה זוננשטיין ע"הרשומה
580046605קפת גמילות חסדים של חברי הפועל המזרחי בשכון ה'רשומה
580119436קרן אוה טיקוטין-ליכט פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון