חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580004356עמותת ידידי ה מכללה ע"ש ליפשיץנמחקה
580187763עמותת יצחק אייזיק - משכן קאליב טברי'הרשומה
580535573עמותת לא"ה - למען האוטיסטים הישראלים (ע"ר)רשומה
580428431עמותת מלכ"ה - לצעירים החינוך והספורט, המנהיגות, מורשת ישראל ואהבת הארץ (ע"ר)רשומה
580500395עמותת מש"ה - מתן שירות הנחייה והכוונה של יוצאי אתיופיה בישראל (ע"ר)רשומה
580416725עמותת נ.י.ה.ו.ל (ע"ר)רשומה
580321263עמותת עפר"ה - עמותת פרשי השומרון ע"ש עפרה פליקס הי"ד (ע"ר)רשומה
580441103עמותת קל"ה (קהילה למען הקהילה) אור יהודה (ע"ר)רשומה
580465441עמותת שיל"ה - שירות למען האזרח (ע"ר)רשומה
580356806ענני ה' ענני (ע"ר)רשומה
580420115עש"ה- עמותת שכול הכביש (ע"ר)רשומה
580159960פדות רבקה - ע"ש האשה רבקה הורוביץ ע"הנמחקה
580204030פיקודי ה'נמחקה
580467975פל"ה - פעילים למען הקהילה (ע"ר)רשומה
580174803פמלי"הנמחקה
580544518פעול"ה - פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים (ע"ר)רשומה
580129153פעמי גאולה ע"ש המנוחה ג'וליה בת זטובה דבוש ע"הנמחקה
580527497פרוייקט דיור חצור הגלילית שלב ה' (ע"ר)רשומה
580076479צבאות ה' - חב"דנמחקה
580415230צבאות ה' צפת (ע"ר)רשומה