חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580462018עמותה לקידום תכנון הכפר וולאג'ה (ע"ר)רשומה
580182780עמותה לקליטת העליה האוניברסיטאית שנות ה-90נמחקה
580235612עמותה לשמורת האומנות של ג'יוס שמידט ע"הנמחקה
580279305עמותת - "חינוך שנת ה-2000"נמחקה
580479574עמותת אלכרם ואלעטאא ופעילויותיה בישוב ברטעה (בסמ"ה) (ע"ר)רשומה
580412906עמותת בוגרי נעל"ה (ע"ר)רשומה
580050797עמותת בית הכנסת "יבנה" - רעננה ע"ש ברלינר שבתאי ולוטה (לב) ע"הרשומה
580276590עמותת בית הכנסת המרכזי ה"שטיבלך" קטמוןהחייאה
580407088עמותת בית חם לילדי ה-.S.M.A (ע"ר)רשומה
580455640עמותת בית עלמין גוש חי"ה - כפר חיים, כפר ידידיה והדר עם (ע"ר)רשומה
580156974עמותת בשדמ"ה - קרית דוד רחובותרשומה
580263648עמותת ה-3000 לעיר דודנמחקה
580522860עמותת הבוצ''ה הישראלית (ע"ר)רשומה
580243160עמותת הדרך - מרכז טיפול רוחני בהתמכרויות (מטר"ה) (ע"ר)רשומה
580253805עמותת הורי בית הספר עירוני ה' בחיפהרשומה
580364545עמותת הורי גן קפ"ה רמא"ג (ע"ר)נמחקה
580274827עמותת הל"ה - העמותה למען הקשיש שדרותרשומה
580373280עמותת ועד משפחות הל"ה (ע"ר)רשומה
580483568עמותת חולי ה-GIST (ע"ר) GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR0רשומה
580484228עמותת י.ה.ב - ילדים האור בחיינו - אימוץ ילדים (ע"ר)רשומה