חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580392975על"ה - עמותה למען החסוי (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580098101על"ה - עמותה למען הסוהרנמחקה
580129351על"ה בנגב - עמותה למען העם בנגברשומה
580046613על"ה- העמותה למען האזרח הוותיק בקרית- אונו (ע"ר)רשומה
580037422על"ה זהב- עמותה למען הקשיש פ"ת (ע"ר)רשומה
580034171על"ה עמותה למען הזולתנמחקה
580071686על"ה: עמותה לקידום הילד ירוחםנמחקה
580483733עלו"ה - עמותה לטיפול וקידום המשחק בישראל (ע"ר)רשומה
580086684עלית"ה, עמותה לטיפוח תודעת תרבות העבודה העמותה נמחקהנמחקה
580079432עלמ"ה - עמותה למען משפחות האומנה - בישראלנמחקה
580524882עלמ"ה - עמותה לקידום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי (ע"ר)רשומה
580134740עלמ"ה - עמותה לקידום מעמד האשה העמותה נמחקהנמחקה
580239119עלנ"ה, עמותה למען רווחת מחלקות נשים ויולדות והפריה חוץ גופית בבתי חולים בישראלנמחקה
580170124עמוד החסד ע"ש אברהם אבינו ע"הרשומה
580514636עמותה טעמו וראו כי טוב ה' ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580464147עמותה ישראלית לסוס ה"שגיה-ערבי" (ע"ר)רשומה
580404671עמותה להנצחת אראלה, נתיב הל"ה (ע"ר)נמחקה
580261063עמותה להנצחת ד"ר דפנה שיפמן הוארטה ע"הבהליכי פירוק מרצון
580111433עמותה למען הזולת - על"ה באשקלוןנמחקה
580405264עמותה לקידום המחול הישראלי - עלמ"ה (ע"ר)רשומה