חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580250835ע.ל.ה. - עמיתים למען השלוםנמחקה
580139673ע.ל.ה. - עמלים להחשת הגאולהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580205110ע.ל.ה. עזרה לילד המתקשהרשומה
580283224ע.ל.י.ה. - עמותה לקליטת יהודי התפוצותנמחקה
580176030ע.ל.מ.ה - עמותה לקידום מאמני השחיה העמותה נמחקהנמחקה
580135325ע.מ.ל.י.ה - עמותה מרכזית לפרוייקטים יחודיים בהרצליהנמחקה
580193191ע.ת.ה - עולי התקווה החדשהנמחקה
580484533עבודת ה' - עכו (ע"ר)רשומה
580332583עול"ה (עזרה וטיפול לקשישי הישוב) גדרה (ע"ר)רשומה
580218311עזרי מעם ה' - עמ"ינמחקה
580541902עזרי מעם ה' - קרנות צדקה וחסד בישראל (ע"ר)רשומה
580172195עזרת חי'ה מושקא - קרית מלאכירשומה
580100741עטר"ה - לפיתוחה וקידומה של מעלה אדומים מייסודם של חברי הליכוד ובלתי מפלגתייםנמחקה
580406544עטרת משה ע"ש הר"ר משה גולדבלום זללה"ה (ע"ר)רשומה
580050961עטרת ששון ע"ש מר ששון בדלוב ז"ל י' אייר ת.נ.צ.ב.ה.נמחקה
580044360על"ה - העמותה למען המבוגר ברחובות (ע"ר)רשומה
580445856על"ה - עולים על המסלול - כפר סבא (ע"ר)רשומה
580303832על"ה - עליה לטובת הכלל (ע"ר)רשומה
580154243על"ה - עמותה לחידוש שכונות גיורא - העיר העתיקה - רמלהנמחקה
580209120על"ה - עמותה לטיפוח המדעיםניתן צו פירוק על ידי בית משפט