חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580007227ניל"ה- נשות יהלומנים למען התנדבותרשומה
580217735נכים שומרי מצוות, נ.ש.מ.ה.נמחקה
580464659נמל"ה - נוער מנהיג למען הקהילה (ע"ר)נמחקה
580362093נע"ה - נשים עם הסביבה (ע"ר)רשומה
580142578נעל"ה - נחזיר עטרה ליושנהנמחקה
580393031נעם אליעזר ע"ש ר' אליעזר פאפו זצוקללה"ה (ע"ר)רשומה
580567584נפש חנה ע"ש הרבנית חנה טאו ע"ה (ע"ר)רשומה
580298974נצח מרגלית ע"ש הרבנית מרגלית יוסף ע"ה (ע"ר)רשומה
580057974נצח-האגודה ללימוד היהדות ולהבחנתה מן ה"כתות הזרות"נמחקה
580522829נקודת מפנ"ה- מרכז פניות נוער והורים (ע"ר)רשומה
580083509נשים למען המקום נ.ל.ה.נמחקה
580419984נתיבי חיים ומשה פינטו ע"ש פרדג' בן מנחם סמדג'ה (ע"ר)רשומה
580522464סהג'ה יוגה (ע"ר)רשומה
580234524סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטייןרשומה
580484004סל"ה - סיוע לילד המיוחד (ע"ר)רשומה
580436376סמינר מורשת בית יעקב ע"ש שרה שנירר ע"ה (ע"ר)רשומה
580037455ע.ז.ר.ה - אגוד דוברי אנגלית E.S.R.A. ENGLISH SPEAKING RESIDENTS ASSOCIATIONרשומה
580116622ע.ל.ה. - עמותה לאיכות הדיורנמחקה
580260917ע.ל.ה. - עמותה לאימוץ מיסודה של נעמתבהליכי מחיקה
580166122ע.ל.ה. - עמותה למען השוטר בהרצליהנמחקה