חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580375962מרחבי"ה- מרכז חברתי יהודי (ע"ר)רשומה
580152254מרכז את"ה - איגוד תלמידי הישיבות באה"קרשומה
580282556מרכז ומכון חסדי חנה - ע"ש הרבנית חנה שפר ע"הנמחקה
580471936מרכז ללימוד החסידות - טעמו וראו כי טוב ה' (ע"ר)רשומה
580442788מרכז מציל"ה - מחשבה ציונית יהודית ליברלית הומניסטית (ע"ר)רשומה
580243194מרכז קהילתי שכ' דני'ה - רחובותרשומה
580370302מרכז רוחני משכן שמעי'ה (ע"ר)רשומה
580224152מרכז תורני דרכי ה' - רבינו יחיאלרשומה
580193613מרכז תורני להפצת תורה שיכון ה'רשומה
580038792מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) אשדוד ה'רשומה
580428076מרכזי סיוע יחודיים לקידום החינוך והרווחה - מסיל"ה (ע"ר)רשומה
580528438משיבת נפש- תורת ה' (ע"ר)רשומה
580292068משכן אביחי ע"ש החייל דנוך אביחי שמעי'ה ז"לרשומה
580187185משכן דוד - ע"ש הקדוש דוד מזרחי הי"ד שנפל במלחמת יוה"כ עק"הנמחקה
580427391משכן יוסף - בית כנסת ע"ש הרבנים יוסף קאפח ויוסף צוביירי זללה"ה (ע"ר)רשומה
580152064משכן מקור חיים, בני ברק שע"י קהל יראי ה'.נמחקה
580478501נ.א.ה- נצמצם את העוני (ע"ר)נמחקה
580172468נ.א.ה. נאמני אם המושבותנמחקה
580191922נ.ע.ל.ה. - נצרת עילית למען העולהנמחקה
580518447נביע"ה- נוער בת ים יוצר עתיד היום (ע"ר)נמחקה