חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580346658מכון לאומי למחקר העל"ה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580101806מכון לחקר משנת הראי"ה קוק זצ"לרשומה
580096865מכון מש"ה - לחקר משנת הרמב"ם מייסודה של "הליכות עם ישראל"רשומה
580262566מכון ע.ת.ו.ד.ה.נמחקה
580210060מכון פוע"ה - פוריות ורפואה עפ"י ההלכהרשומה
580548568מכון תוב"ה - ירושלים (ע"ר)בהליך רישום
580152288מל"ה - מכון לחקר הכתבים היהודיים בחמ"ערשומה
580399350מלוה ה' (ע"ר)נמחקה
580307973מנהיגות שנות ה 2000 לראשות מועצת בית שאן (ע"ר)נמחקה
580193324מנין צעירים הרא"הבהליכי מחיקה
580501682מנת"ה- מנתחי התנהגות (ע"ר)רשומה
580487882מסילה לצדקה וחסד ע"ש האשה מרת הינדה ריבקה פאוסט ע"ה (ע"ר)רשומה
580412328מעול"ה - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580462265מעול"ה - מסילות עולים להצלחה (ע"ר)רשומה
580160778מעיין חינוך תורני - פתח תקוה פג'הנמחקה
580564540מעל"ה - מרכז עזר לילד החרדי (ע"ר)רשומה
580524544מפעל חסד זכר למרים - ע"ש מרת מרים סמט ע"ה (ע"ר)רשומה
580113587מפעלי תורה וחסד ע"ש מרת חוה בילא גיטל רוז ע"הרשומה
580480788מקהלת זמרת י'ה בניצוחו של ד"ר אורי אהרון (ע"ר)רשומה
580306199מרא"ה - מכון ע"ש הגר"א הכהן זצוק"ל (ע"ר)רשומה