חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580454544ל.ה.ב. - לקידום הגישור בקהילה - קרית ים (ע"ר)רשומה
580162188ל.ה.ם. - עמותה למניעת הדרדרות נערים קרית אונובהליכי פירוק מרצון
580385243מ.ט.ה. - מניעה טיפול והחלמה של מחלת פ.מ.פ. (ע"ר)רשומה
580427128מ.ט.ה. - מרכז טהרת המשפחה נווה נוי ונחל בקע באר שבע (ע"ר)רשומה
580333516מ.ס.י.ל.ה. - מרכזי סיוע ישראליים לרווחת הציבור (ע"ר)בהליכי מחיקה
580302610מ.ע.ל.ה. (מקצוע, עבודה, לימוד, השתלמות) (ע"ר)רשומה
580350783מ.ר.א.ה. - מרכז אומנויות הבמה (ע"ר)רשומה
580224715מ.ת.נ.ה. לקרית אונו בראשות בן עמרה שלמה, מומחיות, תבונה, נכונות השכלה. העמותה נמחקהנמחקה
580471555מדר"ש - בית מדרש ע"ש הרה"ג שמואל משה חרל"פ זצ"ל והרבנית רבקה ע"ה (ע"ר)רשומה
580145712מוסדות אהל נחמן ע"ש כ"ק מרן מוהר"ן זצללה"ה זי"ע אדמו"ר מספינקארשומה
580440022מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)רשומה
580114171מוסדות התורה והחסד משכן שלום - ע"ש הצדיק מו"ר שלום יפת חשטה - והצדקת מרים חשטה ע"הבהליכי מחיקה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580193217מוסדות חינוך תורניים בנות א.ה.א. בני ברקנמחקה
580004679מים רבים - שאץ ע"ש הרהגה"צ כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ם זצוקללה"ה משאץרשומה
580052520מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' שלמה זבולון זלה"ה בן דוד (ע"ר)רשומה
580012110מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות לטיפול בשיניים ע"ש ד"ר יאורית (ע"ר)רשומה
580160331מכון מ.ה.ל. - מפעל הלכה למעשה - נר שלמה זלמןבהליכי מחיקה
580404903מרכז תורני שיכון ה' - ביהכנ"ס ב.מ.מ. (ע"ר)רשומה
580392264נ.א.ה. - 2002 ע"ש שלמה בן דוד ז"ל (ע"ר)רשומה