חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580455038לחזות בנועם ה' (ע"ר)רשומה
580066421ליגת לה לצ'הרשומה
580465201ליראה את ה' (ע"ר)רשומה
580096352למען ישראל הנסתרת (ל.א.ה.)נמחקה
580211407לניצחון הליכוד בבחירות לכנסת ה-13נמחקה
580462927לשמ"ה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש (ע"ר)רשומה
580000305מ צ ד ה מועדוני צעירים ודור המשך העמותה נמחקהנמחקה
580217255מ.ה.ו.ל - מרכז החלמה לשיקום מכורים לסמים.נמחקה
580234698מ.ה.ס. מוסדות והוסטלים פרטיים למפגריםרשומה
580333847מ.ה.ר. - מרכז הכוונה רפואית (ע"ר)בהליכי מחיקה
580158509מ.ט.ה. מרכז טהרת המשפחה - חולוןרשומה
580103554מ.ע.ל.ה. - מפעלי עזרה לבני הישיבותנמחקה
580236743מאור אליהו ע"ש הרה"ג אליהו זוזות זיע"א רבה של מושב מחסי'הנמחקה
580026201מבט - מפגש בני טנג'יר , טטואן ויתר ערי מרוקו הספרדית לשעבר, סחוטה, מל"ה וג'יברלטרנמחקה
580546117מבקשי ה' - הפצת פנימיות התורה (ע"ר)בהליך רישום
580417582מבקשי ה' (ע"ר)רשומה
580239457מגמ"ה - מוסדות גנזי מהרי"ץ ביאלארשומה
580340255מגן אברהם טבריה ע"ש רבי אברהם ואיזה רביבו ע"ה (ע"ר)רשומה
580066140מגן אברהם שכון ה' בני ברקרשומה
580235174מואססת אלארד אלמוקדסה ללאע'את'ה ואלתנמיה הוגשה בקשת פירוק לבית משפטהוגשה בקשת פירוק לבית משפט