חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580292423ישיבת דרך ה' (ע"ר)רשומה
580542496ישמח לב מבקשי ה' (ע"ר)רשומה
580358034כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו ע"ה - תלפ"ז (ע"ר)רשומה
580293843כולל ומפעלי תרבות "ודיברת בם" ע"ש בתיה ומיכאל פוטר ע"ה (ע"ר)נמחקה
580464352כולל חצות ע"ש דוד המלך ע"ה (ע"ר)רשומה
580258531כולל קול ברמה נשמע בקבר רחל אמנו ע"הנמחקה
580221653כרמי ארצי פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580453975ל.ה.ב. - לימוד התורה בצרפתית (ע"ר)רשומה
580105948ל.ה.ב. - למען האסיר בישראלפורקה מרצון
580137453ל.ה.ב. - לשכת הסוחרים והעצמאים - בת-יםנמחקה
580317436ל.ה.ת. (למוד, הורות, תרבות) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580253318ל.ה.ת.-לשכה להסעת תייריםרשומה
580120327ל.י.ב.ה - פ"ת - למען ילדי ביה"ס הס פ"תנמחקה
580009702לא.ל.ה- אגודה למען האזרח הותיק, רמת השרון (ע"ר)רשומה
580332971לב שרה חי'ה - פתח תקוה (ע"ר)נמחקה
580246411להב"ה - לקידום הניהול בשרותי הבריאותנמחקה
580213825להב"ה - תכניות לימוד בישראל לנוער יהודי מהתפוצותנמחקה
580461002להב"ה (למען הבת הדתית) (ע"ר)רשומה
580506277להב"ה- למען הטבת בריאות הכליות (ע"ר)רשומה
580047025להב"ה מרכז להכרת היהדות בבקעת הירדןנמחקה