חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580026847חסדי רבקה ע"ש רבקה רוט בראון ע"הנמחקה
580446102חסדי ש"י - ע"ש שלמה יוסף שלום ע"ה (ע"ר)רשומה
580269777חסדי שב"א ע"ש אביבה בת שמואל ע"הרשומה
580175859חפץ ה' בידינו יצלחרשומה
580240737חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר זצ"לרשומה
580434892טלי ביד רמ"ה (ע"ר)רשומה
580434140יברכך ה' וישמרך (ע"ר)רשומה
580413607יד לילד הישראלי (יל"ה)רשומה
580018588יד לעדינה ע"ש עדינה ברנט ע"הנמחקה
580458933יד מיכל לזכר מרת מיכל פריימן ע"ה (ע"ר)רשומה
580063006יד רמ"הבהליכי מחיקה
580431732יד"ע והקר"ה (ע"ר)רשומה
580268951ידי רחל - מוסדות שיקום ועזרה על שם הרבנית רחל קוק ע"ה מטבריהנמחקה
580363539ידיד ה' (ע"ר)רשומה
580302529יזמ"ה - יהדות זמננו מורשת העם (ע"ר)רשומה
580419802יעל"ה - יד עזר לחייל הבודד (ע"ר)נמחקה
580502797יקר בעיני ה' בירוחם (ע"ר)רשומה
580485159ישועת ה' כהרף עין (ע"ר)רשומה
580430353ישיבה וכוללים "מאמא רחל" ע"ה (ע"ר)רשומה
580158673ישיבה ומרכז תורה ע"ש דוד בן מסעוד ע"ה עמרנמחקה