חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580435592זכרון מרים - מוסדות חינוך ורווחה ע"ש הרבנית הצ' מרת מרים סופר ע"ה (ע"ר)רשומה
580183168זמירות דוד המלך ע"ה, בית שאןנמחקה
580432599זעק"ה - זוכרים עדי-עד קדושי השואה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580027571ח.מ.ה. חבורת מזכי הרביםנמחקה
580090447חביב"ה למען הסמינר "בית-יעקב" חיפהרשומה
580136992חברה צודקת - אזרחים תומכי סויסה לכנסת ה-12 העמותה נמחקהנמחקה
580093664חברת זמרת י'ה אגודה ללימוד והפצת שירת הבקשותנמחקה
580098812חברת שנות ה-2000 לפתוח באר שבע והנגב (2000 NEGEV DEVELOPMENT ASSOCIATION (THE YEARנמחקה
580241511חוג חתם-סופר שכון ה', בני ברקרשומה
580033850חוג ידידים למען מתיבתא ה"פנינים" ירושליםנמחקה
580373835חיב"ה - חינוך בגיל הרך (גנים פרטיים) (ע"ר)רשומה
580451060חיב"ה - חינוך יהודי ברשת האינטרנט (ע"ר)רשומה
580393601חיב"ה - למען חיים בקהילה הפתוחה (ע"ר)רשומה
580093383חיי עד - מפעלי תורה וחסד של קרן עדינה ע"ש חיה אידל קלופפר ע"הרשומה
580471761חן וחסד בני ברק קריית ה' (ע"ר)רשומה
580495927חניכי הישיבות שכון ה' נאות יוסף בני ברק (ע"ר)רשומה
580509396חסד יסובבנו בראשות ע"ה שלום יוסף ברבי הי"ו (ע"ר)רשומה
580046779חסדי בלומא גמ"ח ע"ש בלומא בת ישראל יחיאל ע"הנמחקה
580404655חסדי ה' יתברך שמו (ע"ר)רשומה
580096758חסדי רבקה ע"ש גב' רבקה שוימר ע"ה לבית מנדלוביץ פתח-תקוהנמחקה