חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580558450המכון לביאור והפצת משנת הראי"ה קוק (ע"ר)רשומה
580304004המשפחה בשנות ה-2000 (ע"ר)נמחקה
580538163העמותה הישראלית לאבחון וניטור בתחום ב.ל.ה (ע"ר)רשומה
580405579העמותה הישראלית לניתוח התנהגות - היל"ה (ע"ר)רשומה
580571560העמותה הקהילתית לקידום ופיתוח בסמ"ה (ע"ר)בהליך רישום
580311025העמותה לחקר מחלת ה-HIBM (חולשת שריר תורשתית עם גופפי הסגר) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580342160העמותה ע"ש דב שטרן ע"ה לפיתוח הכושר השכלי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580086130הקרן ע"ש רחל מורה ז"ל שליד בית-הכנסת רמב"ה לעולי פרס באופקיםנמחקה
580534329הקשב"ה - התנועה לקידום שוויון בהורות (ע"ר)רשומה
580554509הרא"ה - ניהול ותחזוק מוסדות ומתקנים קהילתיים (ע"ר)רשומה
580318608הרווחה כללית ע"ש הרבנית עטיא חי'ה בת ר' דוד ז"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580476976השחקן ה-12 (ע"ר)רשומה
580134807השנה ה-21 בהליכי מחיקהנמחקה
580187458התאגדות ישראלית לכדורת איטלקית - בוצ'הנמחקה
580441111התאחדות קבלני התשתיות ומפעילי הצמ''ה בישראל (ע''ר)רשומה
580443059ואמרתם כ"ה לח"י ע"ש רבי שמעון בר יוחאי (ע"ר)רשומה
580257855ובתורת ה' חפצינונמחקה
580098879ועד החסד "יד זלמה" ע"ש זלמה סנדלר ע"הנמחקה
580083418ועד שכונה ה' הישנהנמחקה
580155752זכור לאברהם אבינו ע"ה - פתח תקוהרשומה