חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580040582גמ"ח חסד לרחל ע"ש הגב' רחל פישר ע"הנמחקה
580037034גמ"ח ע"ש האשה יטה ע"ה בת ר' נפתלי הרצקה שיחי'נמחקה
580090504גמ"ח ש"מ גורארי'הנמחקה
580173862גמילות חסד ע"ש חיה רות ע"ה, בני ברקרשומה
580570133ג'מעיית מסג'ד אלמרג'ה (ע"ר)בהליך רישום
580092666ג'מעית אלאג'את'ה אלטביהרשומה
580078178גן ילדי הורים ה' בבקעהנמחקה
580264141דאר אליקד'ה - פעילות תרבותית וחברתיתנמחקה
580492122דביר ביתך, מי כמוך באלים ה' (ע"ר)רשומה
580347193דור ה-2000 (ע"ר)רשומה
580552263דורשי ה' - רחובות (ע"ר)רשומה
580150852דע"ה -תנועה ארצית לטיפוח חינוכי-תורני של הקהילהנמחקה
580473502דרך ה' - אלעד (ע"ר)רשומה
580125623דרך ה' - הר נוף (ע"ר)רשומה
580558740דרך ה' אחדות ישראל מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580488831דרכי מש"ה- מרכז שיפור הלמידה (ע"ר)רשומה
580125458ה.ב.י התאחדות הביליארד בישראל I.B.A ISRAELI BILLIARD ASSOCIATIONרשומה
580446912ה.ו.ד. - היהודים ובית דוד (ע"ר)רשומה
580366599ה.ל.א.ה. - העמותה לאיכות השלטון נהריה גליל מערבי (ע"ר)נמחקה
580452217ה.ל.ב. - הזכות לחינוך ובריאות (ע"ר)רשומה