חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580211142בית הכנסת ע"ש חיה מינדל רוטה ע"ה אשדודנמחקה
580170082בית הכנסת ע"ש מלכה פרלמוטר ע"הנמחקה
580555688בית הכנסת ע"ש ר' מאיר הלוי אבולעפיה - יד רמ"ה - ירושלים (ע"ר)רשומה
580156115בית הכנסת ע"ש רבי מאיר ב"ה - ערדרשומה
580098168בית הכנסת ע"ש רשכב"ה מרן "חתם סופר" זי"ע פ"תנמחקה
580116440בית הכנסת על שם רבי שמעון בר-יוחאי ע"ה - בני ברקרשומה
580456887בית הכנסת קהל ה' בני ברק (ע"ר)רשומה
580166791בית הכנסת רבי יוסף קארו זצוקל"ה ע"ש מר'ן רבי יוסף קארו זצוקל"ה נוה יעקב ירושליםבהליכי מחיקה
580079515בית הכנסת של פועלי אגודת ישראל בשיכון ה' בני ברקרשומה
580262608בית השם לזכר חללי צ.ה.ל., קרית מלאכינמחקה
580200517בית חב"ד לשכונות ה' ויא' - באר שבענמחקה
580276152בית חב"ד שיכון ה' - בני ברק שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580153203בית כנסת - שערי תשובה - שכונה ה באר שבענמחקה
580310035בית כנסת אודי-ה מודיעין (ע"ר)רשומה
580123966בית כנסת אחוה ורעות בשכונת ה-165 באלקנהרשומה
580226231בית כנסת הרוא"ה אילתנמחקה
580266260בית כנסת חב"ד רובע ה אשדודנמחקה
580268126בית כנסת יד רמ"ה - בנוסח יהודי צפון אפריקהנמחקה
580011112בית כנסת יוצאי אירן רמת גן פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580503936בית כנסת לצעירים - גונן ה' ירושלים (ע"ר)רשומה