חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580078558בית הכנסת לצעירים ע"ש הרה"ג ר' חיים חורי ור' מגוס סבג זצוק"ל שכונה ה' באר שבענמחקה
580064947בית מדרש גבוה בארץ ישראל - לייקווד, בית מדרשו של רבינו הגדול מרן הגאון ר' אהרן קוטלר זצוקללה"הרשומה
580341345ה.ב.ל. התאגדות בינלאומית לסיוע לקורבנות אלימות (ע"ר)נמחקה
580401420ה.ז.י.מ. - הגנת זכויות ילדים ומבוגרים (ע"ר)נמחקה
580461390ה.ל.ב. - הארגון למובילים בעלי רכב עצמאי (ע"ר)רשומה
580293892ה.ל.י. בדלית אלכרמל (הורים למען ילדים בדלית אלכרמל) (ע"ר)נמחקה
580403038ה.ס.ג.ב. - הסתדרות גימלאי באר שבע (ע"ר)רשומה
580291664הועדה הלאומית הישראלית-ס.י.ג.ר.ה.(ע"ר) (THE ISRAELI NATIONAL COMMITTEE-C.I.G.R.E(REGISTERED AMUTAרשומה
580060853היכל שמעון ע"ש מרן ראש הישיבה הרה"ג ר' שמעון לנגברט זלה"ה מיסד מקים את ישיבת וולוז'ין בישראלרשומה
580020121המכללה לאופטומטריה בישראל - מיסודם של יצחק ה. גור, מרדכי קאופמןרשומה
580127363המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצוק"לפורקה מרצון
580134534העמותה הישראלית לפרמקולוגיה קרדיווסקולרית ע"ש פרופ' ה. נויפלד העמותה נמחקהנמחקה
580339877העמותה למאבק במחלת ה-איי-טי (ע"ר) (.ASSOCIATION FOR FIGHTING A-T ATAXIA - TELANGIECTASIA (R.Aרשומה
580554772העמותה לפיתוח וטיפוח האנדרטה וחורשת ה-44 לזכרם של חללי אסון הכרמל בבית ג'ן (ע"ר)רשומה
580413169הפועל ע.ל.ה. באר שבע כדורסל (ע"ר)רשומה
580250264הקרן למחקר הסרטן ע"ש ה. קרייטלר H. KREITLER CANCER RESEARCH FUNDרשומה
580363802ח.מ.ה. י"ל - חיות מחמד והאדם - בסיוע הדדי בישראל (ע"ר)פורקה מרצון
580161594י.ה.ל.י. ידידי היחידה לאשפוז יום ילדים בבי"ח מאיר כפר סבאפורקה מרצון
580307148יד לזהב"ה - יד לזכר הנספים בשואה הי"ד - מכון לחקר ותיעוד השואה ע"ש זהבה שוורץ ז"ל (ע"ר)רשומה
580227924יובל תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון