חיפוש: התנועה להתחדשות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580458313התנועה להתחדשות - מיסודם של יוצאי מרוקו (ע"ר)רשומה
580223733תמורות - התנועה להתחדשות הציונות הדתית (ע"ר)רשומה
580105815תנועת האוהלים - התנועה להתחדשות חברתית בישראלנמחקה
580118248תפנית - התנועה להתחדשות באר-שבע והנגבנמחקה
 1