חיפוש: התנועה לאיכות השלטון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580437390ג'אפה - התנועה לאיכות השלטון העירוני (ע"ר)רשומה
580407831התנועה לאיכות השלטון המקומי ברשויות המקומיות בישראל (ע"ר)רשומה
 1