חיפוש: התנועה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580537561התנועה למינהל תקין ולשמירת זכויות התושב בגבעתיים - מ.ת.ג. (ע"ר)רשומה
580294981כפר סבא 2001, התנועה לשיפור כלכלי, חברתי, חינוכי ותרבותי של העיר כפר סבא לקראת שנות האלפיים (ע"ר)נמחקה
580221703עמותת התנועה העולמית, ליכוד לציונות לאומית ליברלית NON PROFIT SOCIETY WORLD MOVEMENT LIKUD,FOR NATIONA LIBERAL ZIONISMרשומה
580003978"אורנים" - המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית (ע"ר)רשומה
580255990"מדרשת עיון" של התנועה המסורתית בת"ארשומה
580402204אויר לנשימה - התנועה למען איכות אויר (ע"ר)רשומה
580493377אורות, התנועה למען אור עקיבא יפה יותר (ע"ר)נמחקה
580499374אחדות התנועה לאחווה (ע"ר)רשומה
580010676אחמדייה - התנועה האסלמית האחמדיתרשומה
580554400בית התנועה הציונית בעירק - ירושלים (ע"ר)רשומה
580512796בית התנועה להסתדרות פא"י בני ברק (ע"ר)רשומה
580028959בני עקיבא - התנועה העולמיתרשומה
580437390ג'אפה - התנועה לאיכות השלטון העירוני (ע"ר)רשומה
580547388גילוי נאות - התנועה להגנה על ציבור המשקיעים (ע"ר)רשומה
580276095דו-שיח - התנועה להתקרבות בין חילוניים ודתייםרשומה
580044188האיחוד הלאומי - התנועה להצלת המשקנמחקה
580492817הכל חינוך - התנועה לקידום החינוך בישראל (ע"ר)רשומה
580248532הל"ב - התנועה למלחמה בעונירשומה
580137164הלב - התנועה להשבת בניםנמחקה
580075513הסתדרות צעירי התנועה הציונית בישראלנמחקה